Filteren
Auti-Treff
Organisatie Auti-Treff
Corresponsentie-adres  Leon Biessenstraat 29, 6418TL Heerlen
Telefoon 045 - 542 77 42
E-mail autitreff@gmail.com
Website In ontwikkeling
Facebook www.facebook.com/Auti-Treff


Doelgroep:

Ouders/ naasten van mensen met ASS, mensen met ASS zelf en daarnaast iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met ASS.

Specifieke expertise:
Ervaringsdeskundigheid als ouders/naaste van persoon met ASS.

Overige informatie:
Lotgenotencontact, voorlichting en informatie.
Geen kosten.

BILAgroep
Organisatie BILAgroep
Adres Veldekelaan 2a, 6191 CX Beek
Telefoon 046 - 426 34 96
E-mail info@bilagroep.nl 
Website www.bilagroep.nl


Doelgroep:

Ouders van kinderen met autisme.

Specifieke expertise:
BILAgroep ondersteunt ouders van kinderen met autisme.

Naast de ondersteuning in hun persoonlijke gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, verdriet en vaak de zoekgeraakte balans in draagkracht en draaglast wordt er samen gekeken naar (hernieuwde) mogelijkheden en toegangen tot hulpbronnen.

Daarbij is onze insteek om een afhankelijkheidssituatie te voorkomen of te doorbreken. Ouders (her)krijgen het gevoel van vertrouwen in zichzelf en geloven (weer) in het feit dat ze een grote rol mogen en kunnen spelen in het belang van hun kind.

Overige informatie:
Ondersteuning is gebaseerd op expertise en ervaringsdeskundigheid.

BOBAgroep
Organisatie BOBAgroep
Adres Randwycksingel 20b02, 6229 EE Maastricht
Telefoon  088 - 033 55 00 Contactpersonen: Joyce Kochen of Gitte Fuss
E-mail  info@boba.nl
Website www.boba.nl


Doelgroep:
Boba biedt in Maastricht begeleiding aan kinderen en volwassenen met autisme met een IQ > 70. De hulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid.
Boba biedt in Maastricht behandeling aan volwassenen.

Tijdelijke ondersteuning in het dagelijkse leven kan bestaan uit het aanleren van vaardigheden maar ook in het begeleiden van het netwerk van de burger om aanpassingen te doen in de omgeving.

Boba richt zich op het autistisch denken, de onderliggende communicatieproblemen, en het aanleren van vaardigheden én mogelijke aanpassingen in de omgeving om beter functioneren mogelijk te maken. We zijn tevens een scholingsinstituut op het gebied van autisme en werken vanuit de Autisme Centraal Methodiek. 

Specifieke expertise:
Autisme Centraal Methodiek

- Behandeling:
Boba levert sinds januari 2020 aan volwassenen generalistische basis GGZ zorg in Maastricht en omgeving. Wij hebben als specialiteit diagnostiek en behandeling van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarnaast bieden wij kortdurende behandelingen aan voor depressieve klachten, angstklachten, trauma's, zelfbeeld problemen, ADHD, mogelijk ook in samenhang met autisme. Boba GGZ behandelt jong volwassenen en volwassenen en heeft een uitgebreid aanbod waaronder diagnostiek, cognitieve gedragstherapie, verschillende groepsbehandelingen, EMDR en blended E-Health. Daarnaast zijn er korte lijnen met Boba levensloopbegeleiding, dat zich richt op de begeleiding van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

- Begeleiding:
Het begeleidingsaanbod stemmen we af op de zorgbehoefte. Samen wordt er gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en je zelfregie.

Overige informatie:

 • Specialist op het gebied van autisme.
 • Geen wachtlijst voor behandeling in de GB GGZ.
 • Alle coaches zijn getraind in de autisme centraal methodiek.
 • Laag verloop van coaches waardoor de kennis in huis blijft en cliënten een vaste coach/behandelaar behouden.
 • Wij streven ernaar om een zo goed mogelijke match te hebben tussen client en coach/behandelaar.
 • Begeleidingstrajecten aansluitend op uw behandeling via Boba GGZ.
 • Wij betrekken het netwerk.
 • Vanuit de principes van positieve gezondheid en empowerment.
 • Daarnaast werken wij nauw samen met onze ketenpartners om hulpverlening optimaal in te kunnen zetten.
 • We hebben contracten met alle zorgverzekeraars en met gemeenten in Zuid-Limburg. We hebben geen contract met JENS (Heerlen, Landgraaf en Voerendaal), met Stand-By (WMO Heerlen) en met Kerkrade (WMO).
Hai-5
Organisatie  Hai-5
Adres Pastoor Lanckohrstraat 2, 6225 BG Maastricht
Telefoon  06 - 28 74 33 24
E-mail info@hai-5.nl
Website   www.hai-5.nl


Doelgroep:
 
Begeleiden en behandelen van jeugdigen en ouders.

Specifieke expertise:
Autisme, ADHD, hechting en trauma. Systemisch werken in de thuissituatie. Aanbod speciaal voor niet-schoolgaande jeugdigen.

Overige informatie:
Op elk gezicht een onbezorgde glimlach. Dat is waar we voor staan. Samen, met de jeugdige, zijn gezin, Hai 5 en de omgeving gaan we op weg naar deze onbezorgde glimlach. Hai 5 is een jeugdhulp organisatie die handvatten biedt aan jeugdige om zelf deze weg te bewandelen en zich naar vermogen te ontwikkelen. Vanuit eigen kracht en mogelijkheden kiest de jeugdige zijn eigen route. Hai -5 ondersteunt, faciliteert en stimuleert de jeugdige hierbij. We hebben daarbij verschillende clusters van waaruit wij zorg kunnen aanbieden: vrijetijdscoach, ambulante begeleiding,, groepsbegeleiding, Kompas (thuiszitters begeleiding), logeren (kortdurend verblijf), Leefhuis (verblijf).

Kinso
Organisatie Kinso B.V.
Adres De Kommert 62, 6419 GE Heerlen
Telefoon 045 - 574 37 08
E-mail info@kinso.nl 
Website www.kinso.nl 

 

Doelgroep:

 • Buitenschoolse opvang voor kinderen in het speciaal onderwijs.
 • Dagbesteding voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking met autisme.

Specifieke expertise:
De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen in het speciaal onderwijs, van 4 jaar tot en met het einde van de schoolleeftijd. Opvang is na schooltijd en gedurende de schoolvakanties. Wij bieden kinderen een pedagogisch verantwoorde opvang volgens de TEACCH (staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”), waarbij aandacht wordt besteed aan zowel groepsproces als aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van het kind.

De dagbesteding is bestemd voor jongeren vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking met autisme, aangeboden volgens de TEACCH. De dagbesteding is afgestemd op de individuele behoeften van een persoon. Dit houdt in dat er een flexibel dagbesteding aanbod is met verschillende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van mensen met autisme.

Overige informatie:
Er is geen wachtlijst.

LEVANTOgroep
Organisatie  LEVANTOgroep
Bezoekadres Luxemburgstraat 30a, 6135 LC Sittard
Correspondentieadres Postbus 712, 6130 AS Sittard
Telefoon 088 -  707 76 51
E-mail intake@levantogroep.nl
Website  www.levantogroep.nl


Doelgroep:


Specifieke expertise:


Overige informatie:

Lotgenotengroep Autisme Limburg
Organisatie Lotgenotengroep Autisme Limburg
Postadres Kasperenstraat 120, 6466 BM Kerkrade
Telefoon 06 - 48 36 89 55
E-mail info@lgal.nl
Website www.lgal.nl


Doelgroep:

Volwassenen met ASS vanaf 18 jaar. 

Specifieke expertise:
Lotgenotencontact

Overige informatie:
We organiseren lotgenotenavonden in Brunssum en Maastricht. Daarnaast organiseren we minimaal een keer per maand een activiteit.

MEE Zuid-Limburg
Organisatie MEE Zuid-Limburg
Adres Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen
Telefoon 088 - 010 22 22
E-mail info@meezuidlimburg.nl
Website www.meezuidlimburg.nl


Doelgroep:

MEE Zuid-Limburg is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of een kwetsbaarheid. Ook kunnen familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals bij MEE terecht.

Specifieke expertise:
MEE biedt cliëntondersteuning: informatie, advies en/of praktische ondersteuning bij vragen over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, werk, wonen of zorg. Wij bekijken samen met u wat u nodig heeft en hoe dat te realiseren.

MEE is deskundig op het gebied van:

 • verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperkingen
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • autisme
 • psychische beperkingen


Overige informatie:
MEE biedt clientondersteuning binnen de WMO, de jeugdwet, de participatiewet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

NVA
Organisatie NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme
Adres Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
Telefoon 030 - 229 98 00 maandag t/m vrijdag 10-14 uur
  045 - 571 52 17 Regio Limburg
E-mail info@autisme.nl
Website www.autisme.nl


Doelgroep:
Mensen met autisme, jong t/m oud, en daarbij betrokken personen, zoals ouders/naasten.

Specifieke expertise:
Met name werk, onderwijs, zorg.

Overige informatie: 
De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Dit doet zij met name door belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact.
Geen kosten.

PE-Fit
Organisatie PE-Fit
Adres Praaglaan 70, 6229 HP Maastricht
Telefoon 06 - 27 97 97 73
E-mail info@pe-fit.nl
Website www.pe-fit.nl 


Doelgroep:
Volwassenen vanaf 18 jaar die leven met autisme.

Specifieke expertise:  

 • Begeleiden van volwassenen (18+) bij het beoefenen van sport.
 • Coaching bij dagelijkse bezigheden volwassenen (18+)
 • Coaching gesprekken met volwassenen (18+)


Overige informatie:
Als ervaringsdeskundige op ambulante basis begeleiden en coachen van mensen die leven met autisme. Dit gebeurd op laagdrempelige basis van  een activiteit in het dagelijks leven en/of een sport. Begeleiden in verschillende levensgebieden zoals werk, vrije tijd, studie en gezondheid. Het uiteindelijke doel is de persoon die leeft met autisme, meer controle te geven over zijn eigen leven. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, ontspanning geven en onbewust optimisme.

De sporten die ik zelf beoefen en waarin ik begeleid of coach, zijn wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, sportklimmen en roeien. Daarnaast kan ik natuurlijk ook begeleiden in een andere sport naar keuze.

 

PGZ
Organisatie  Zorgvelening PGZ
Adres Beatrixstraat 31a, 6031 BB Nederweert
Telefoon 0495 - 623 99
E-mail clientburo@pgz.nu
Website  www.pgz.nu


Doelgroep:
PGZ is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderenjongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme. PGZ biedt tevens gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan (jong) volwassenen en kinderen met andere psychiatrische problematiek zoals ADHD, stemmings-of angstklachten of als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand.

Specifieke expertise:
Zorgverlening PGZ is al jaren de autisme specialist in de regio Limburg en Noord-Brabant. Wij bieden behandeling, begeleiding en ondersteuning in alle levensfasen en op vele levensgebieden, of het nu gaat om het gezinsleven, school, werk, wonen of vrije tijd. We doen dit al heel lang, met veel hart voor alles wat hierbij komt kijken

Overige informatie:
Voor inwoners van Brunssum, Landgraaf alléén behandeling.
Voor inwoners van Heerlen, Simpelveld en Voerendaal alléén18+ behandeling.

Voor meer informatie, zie www.pgz.nu

Philadelphia
Organisatie Stichting Philadelphia Zorg
Adres Landelijk Wijerstraat 1, 3800 AM Amersfoort
Adres Locatie de Merici Grote Gracht 74, 6211 SZ Maastricht
Adres Steunpunt Emmastaete  Akerstraat Noord 63-05, 6446 XC Brunssum
Telefoon 0800 - 08 30
E-mail clientbureau@philadelphia.nl
Website www.philadelphia.nl


Doelgroep:

 • Mensen met een ( lichte) verstandelijke beperking met ASS
 • Mensen zonder verstandelijke beperking met ASS
 • Deze cliënten hebben verschillende hulpvragen, de begeleiding/ ondersteuning kan verschillen van directe nabijheid tot aan begeleiding op afspraak.


Specifieke expertise:

 • ASS- wijzer
 • Oplossingsgericht werken bij autisme
 • Brainblocks
 • Geef me de 5


Overige informatie:
Geen

Roots & Boots
Organisatie Rootst & Boots
Adres Voorsterstraat 90a, 6361 EW Nuth
Telefoon  06 -  38552391 Contactpersoon: Marie-Therese 
E-mail  Contact
Website www.rootsenboots.nl


Doelgroep:

Specifieke expertise:

Overige informatie:

SO/ VSO De Parkschool
Organisatie De Parkschool, Kindante
Adres Onderste Sittarderweg 4, 6141 AZ Limbricht
Telefoon 046 - 451 28 61
E-mail info@deparkschool.nl 
Website www.deparkschool.nl 


Doelgroep:
De Parkschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 18  jaar.
Binnen de Parkschool is circa 1/3 van de leerlingen gediagnostiseerd met een stoornis binnen het Autisme Spectrum of laat kenmerken hiervan zien.

Specifieke expertise:
Door de specifieke ondersteuningsbehoeften te herkennen en erkennen proberen wij als team zo goed mogelijk zorg op maat te bieden aan onze leerlingen.
Wij werken o.a. volgens de Teacch methodiek.
Speciale aandacht gaat uit naar sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren.
Binnen school streven wij naar een zo optimaal mogelijke prikkelbalans voor onze leerlingen.
Specifieke expertise aan school verbonden:  orthopedagoge, psycholoog, aandachtfunctionaris autisme, logopediste, ergotherapeute, intern begeleiders.
Vanuit het doelgroepen-arrangement worden wij binnen de groepen ondersteund   door medewerkers van Daelzicht  bij zorg- en gedragsproblematiek.

De missie van de Parkschool is om onze leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan, met een voor hen passende (werk)plek in de samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses, talenten en mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk. Dit alles gebeurt in overleg met leerling en ouders/ verzorgers en samen met keten-partners.

Centraal staat “Leren leren en Leren Leven”.

Overige informatie:
Schoolgids 2021-2022 (www.deparkschool.nl)

www.sensonate.nl : Informatieplatform over Prikkelbalans bij mensen met ASS en een verstandelijke beperking.

https://www.2doc.nl/documentaries/series/2doc/2018/april/scenario-s-voor-een-normaal-leven/html
Een indrukwekkend verhaal over Jonathan (destijds een leerling van de Parkschool) geeft een kijkje binnen de Parkschool.

SO/ VSO St. Jan Baptist
Organisatie St. Jan Baptistschool
Adres Schoolstraat 81, 6466HV Kerkrade
Telefoon 045 - 541 12 98 04
E-mail info.rksovsojanbaptist@movare.nl
Website www.janbaptistkerkrade.nl


Doelgroep:

SO/VSO St. Jan Baptist is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Onze school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. 

Specifieke expertise:
Naast de reguliere leerling die tot het ZML-onderwijs behoort, is onze school gespecialiseerd in het inrichten van onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking én autisme. Hieraan wordt volgens de visie van TEACCH vormgegeven.

Overige informatie:
Ons uitgangspunt is het kind. Het allerbelangrijkste voor een kind is zijn welbevinden: welzijn, veiligheid, geborgenheid. Wij geloven in elk kind. Zij moeten opgroeien tot volwassenen die zelfredzaam zijn. Samenwerking, samenhang, verduidelijking en autonomie zien wij als sleutel om groei naar zelfstandigheid te realiseren. Zo kan ook een langzaam groeiende boom de hoogste boom worden (Jelle Jolles). Onze school streeft hierbij, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling, een ononderbroken ontwikkelingsproces na. Wij zijn een kindvriendelijke en veilige school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. ‘Samen op weg naar zelf doen waar het kan’.

Wij geven vorm aan ons onderwijs langs de volgende kernwaarden:

 • Veiligheid 
 • Enthousiasme 
 • (Zelf)Respect 
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
Stichting De Spiegel
Organisatie Stichting De Spiegel
Adres Vincent van Goghplein 1a, 6464 CH Kerkrade
Telefoon 045 - 205 49 64
  06 - 12 44 02 75
E-mail stichtingdespiegel@ziggo.nl
Website www.de-spiegel.nl/


Doelgroep:
Mensen met een beperking.

Specifieke expertise:
Gespecialiseerd in autisme.

Overige informatie: 
We begeleiden en geven uitsluitend opvang via een 1 op 1 setting in een aparte ruimte.

Stichting Radar
Organisatie  Stichting Radar
Adres Ravensbos Ravensbos 1a, 6301 PR Valkenburg
Adres de Valk Wethouder Schurgersstraat 3/5, 6301 LZ Valkenburg
Telefoon 088 - 350 50 33
Website  https://www.radar.org/over-radar/locatiezoeker/478946-woonvorm-ravensbos/


Doelgroep:
Mensen met een verstandelijke beperking waarbij autismeproblematiek centraal staat. Daarnaast kan er ook sprake zijn van bijkomende psychiatrische problematiek.Specifieke expertise:
Onze expertise is gericht op autisme middels diverse behandelmethodieken, zoals Brain Blocks, Autisme Centraal Methodiek en psycho educatie. Autisme uit zich bij iedereen anders en dus bieden wel altijd begeleiding op maat die aansluit bij de hulpvraag. We kijken naar de mens als geheel en zijn sterke kanten, leermogelijkheden, dromen  en wensen ten behoeve van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.   Overige informatie:
Radar biedt op het gebied van autisme in het algemeen bij cliënten waar dat nodig is begeleiding en behandeling.  Daarnaast hebben wij twee woonvormen die specifiek gericht zijn op deze doelgroep: woonvorm Ravensbos, landelijk gelegen met 24- uurszorg (17 bewoners) en woonvorm de Valk, in het centrum van Valkenburg  (7 bewoners). Er wordt ook op maat individuele begeleiding geboden. Daarnaast verzorgen wij dagbesteding die gevestigd is in woonvorm Ravensbos.