Filteren
Allargando Zorg, Training & Advies
Organisatie Allargando Zorg, Training en Advies
Adres Rubenstraat 10, 6176 CW Spaubeek
Telefoon 06 - 13 80 22 85
E-mail info@allargando.nl
Website www.allergando.nl


Doelgroep:

Allargando Zorg biedt individuele begeleiding aan volwassenen en kinderen die hooggevoelig en/of hoogbegaafd zijn.

Dat kan zijn bij velerlei opvoedingsvragen, zijnsvragen en of zingevingsvragen.

Allargando Training & Advies werkt voor organisaties en professionals in de zorg op het gebied van educatie en adviesdiensten. 

Wil jij ook stevig in je schoenen staan, lees dan verder op deze website!  

Specifieke expertise:
Hooggevoeligheid en/of Hoogebegaafdheid.
Training HouVast methodiek voor zorgprofessionals die werken bij mensen met een LVB.
Workshops Clientveiligheidscultuur.
Trainingen Ethiek In de Zorg.
Intervisie begeleiding.
Begeleiding naar Certificaat HKZ voor ZZP’ers in de Zorg en Welzijn.

Overige informatie:
Registerplein
CRKBO
HKZ

Autismepraktijk Alice
Organisatie Autismepraktijk Alice
Adres Doornappel 3, 6367 DP Voerendaal
Telefoon 06 - 44 38 21 58
E-mail info@autismepraktijk-alice.nl 
Website www.autismepraktijk-alice.nl 


Doelgroep:
Autismepraktijk Alice richt zich op kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Specifieke expertise:
Autismepraktijk Alice is gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen
met autisme en comorbiditeit.

Overige informatie:
Master Autisme Specialist en ervaringsdeskundige.

Auti-Treff
Organisatie Auti-Treff
Corresponsentie-adres  Leon Biessenstraat 29, 6418TL Heerlen
Telefoon 045 - 542 77 42
E-mail autitreff@gmail.com
Website In ontwikkeling
Facebook www.facebook.com/Auti-Treff


Doelgroep:

Ouders/ naasten van mensen met ASS, mensen met ASS zelf en daarnaast iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met ASS.

Specifieke expertise:
Ervaringsdeskundigheid als ouders/naaste van persoon met ASS.

Overige informatie:
Lotgenotencontact, voorlichting en informatie.
Geen kosten.

BILAgroep
Organisatie BILAgroep
Adres Dorpstraat 72, 6176 AD Spaubeek
Telefoon 046 - 850 47 49
E-mail info@bilagroep.nl 
Website www.bilagroep.nl


Doelgroep:

Ouders van kinderen met autisme.

Specifieke expertise:
BILAgroep ondersteunt ouders van kinderen met autisme.

Naast de ondersteuning in hun persoonlijke gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, verdriet en vaak de zoekgeraakte balans in draagkracht en draaglast wordt er samen gekeken naar (hernieuwde) mogelijkheden en toegangen tot hulpbronnen.

Daarbij is onze insteek om een afhankelijkheidssituatie te voorkomen of te doorbreken. Ouders (her)krijgen het gevoel van vertrouwen in zichzelf en geloven (weer) in het feit dat ze een grote rol mogen en kunnen spelen in het belang van hun kind.

Overige informatie:
Ondersteuning is gebaseerd op expertise en ervaringsdeskundigheid.

BOBAgroep
Organisatie BOBAgroep
Adres Randwycksingel 20b02, 6229 EE Maastricht
Telefoon  088 - 033 55 00 Contactpersonen: Joyce Kochen of Gitte Fuss
E-mail  info@boba.nl
Website www.boba.nl


Doelgroep:
Boba biedt in Maastricht begeleiding aan kinderen en volwassenen met autisme met een IQ > 70. De hulp is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid.
Boba biedt in Maastricht behandeling aan volwassenen.

Tijdelijke ondersteuning in het dagelijkse leven kan bestaan uit het aanleren van vaardigheden maar ook in het begeleiden van het netwerk van de burger om aanpassingen te doen in de omgeving.

Boba richt zich op het autistisch denken, de onderliggende communicatieproblemen, en het aanleren van vaardigheden én mogelijke aanpassingen in de omgeving om beter functioneren mogelijk te maken. We zijn tevens een scholingsinstituut op het gebied van autisme en werken vanuit de Autisme Centraal Methodiek. 

Specifieke expertise:
Autisme Centraal Methodiek

- Behandeling:
Boba levert sinds januari 2020 aan volwassenen generalistische basis GGZ zorg in Maastricht en omgeving. Wij hebben als specialiteit diagnostiek en behandeling van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarnaast bieden wij kortdurende behandelingen aan voor depressieve klachten, angstklachten, trauma's, zelfbeeld problemen, ADHD, mogelijk ook in samenhang met autisme. Boba GGZ behandelt jong volwassenen en volwassenen en heeft een uitgebreid aanbod waaronder diagnostiek, cognitieve gedragstherapie, verschillende groepsbehandelingen, EMDR en blended E-Health. Daarnaast zijn er korte lijnen met Boba levensloopbegeleiding, dat zich richt op de begeleiding van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

- Begeleiding:
Het begeleidingsaanbod stemmen we af op de zorgbehoefte. Samen wordt er gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en je zelfregie.

Overige informatie:

 • Specialist op het gebied van autisme.
 • Geen wachtlijst voor behandeling in de GB GGZ.
 • Alle coaches zijn getraind in de autisme centraal methodiek.
 • Laag verloop van coaches waardoor de kennis in huis blijft en cliënten een vaste coach/behandelaar behouden.
 • Wij streven ernaar om een zo goed mogelijke match te hebben tussen client en coach/behandelaar.
 • Begeleidingstrajecten aansluitend op uw behandeling via Boba GGZ.
 • Wij betrekken het netwerk.
 • Vanuit de principes van positieve gezondheid en empowerment.
 • Daarnaast werken wij nauw samen met onze ketenpartners om hulpverlening optimaal in te kunnen zetten.
 • We hebben contracten met alle zorgverzekeraars en met gemeenten in Zuid-Limburg. We hebben geen contract met JENS (Heerlen, Landgraaf en Voerendaal), met Stand-By (WMO Heerlen) en met Kerkrade (WMO).
Hai-5
Organisatie  Hai-5
Adres Pastoor Lanckohrstraat 2, 6225 BG Maastricht
Telefoon  06 - 28 74 33 24
E-mail info@hai-5.nl
Website   www.hai-5.nl


Doelgroep:
 
Begeleiden en behandelen van jeugdigen en ouders.

Specifieke expertise:
Autisme, ADHD, hechting en trauma. Systemisch werken in de thuissituatie. Aanbod speciaal voor niet-schoolgaande jeugdigen.

Overige informatie:
Op elk gezicht een onbezorgde glimlach. Dat is waar we voor staan. Samen, met de jeugdige, zijn gezin, Hai 5 en de omgeving gaan we op weg naar deze onbezorgde glimlach. Hai 5 is een jeugdhulp organisatie die handvatten biedt aan jeugdige om zelf deze weg te bewandelen en zich naar vermogen te ontwikkelen. Vanuit eigen kracht en mogelijkheden kiest de jeugdige zijn eigen route. Hai -5 ondersteunt, faciliteert en stimuleert de jeugdige hierbij. We hebben daarbij verschillende clusters van waaruit wij zorg kunnen aanbieden: vrijetijdscoach, ambulante begeleiding,, groepsbegeleiding, Kompas (thuiszitters begeleiding), logeren (kortdurend verblijf), Leefhuis (verblijf).

Intensoplus Geleen
Organisatie  Intensoplus Geleen
Adres Markt 11, 6161GG Geleen
Telefoon 046 - 410 60 64
E-mail info@intensoplusgeleen.nl
Website  www.intensoplusgeleen.nl


Doelgroep:
Begeleiding en behandeling voor kinderen, jongvolwassenen en volwassenen.

Specifieke expertise:
Gespecialiseerd in de volgende diagnoses: ADHD, Autisme, Angstklachten, Burn-out, Depressie, Faalangst, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hoog sensitief persoon, Negatief zelfbeeld, Rouw- en verliesverwerking, Seksualiteit en identiteit, Slaapproblemen en Trauma.

Overige informatie:
Voor zorg door Intensoplus Geleen is het mogelijk een vergoeding aan te vragen in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB). Intensoplus Geleen heeft zorgcontracten met meerdere gemeenten in Zuid-Limburg voor Jeugd en Wmo.

Jados
Organisatie JADOS
Adres hoofdkantoor Velperweg 28, 6824 BJ Arnhem
Telefoon hoofdkantoor 026 - 353 03 43 
E-mail Jados
info@jados.nl
Website Jados www.jados.nl


Doelgroep:
(jong)volwassenen met een diagnose in het autismespectrum, in de levensfases studie (MBO, HBO, WO) of werk(zoekend).

Specifieke expertise:
Jados biedt woon- en ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme. We begeleiden op de domeinen wonen, werken/studeren en leven. De begeleiding is gericht op ontwikkeling naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en als steun in de rug. Het vergroten van je zelfredzaamheid en weerbaarheid staan hierbij centraal.

Overige informatie:
Jados vind je in veel gemeenten door Nederland. Hier werken we met kleine zelfstandige teams. Elk team is multidisciplinair en heeft expertise op het gebied van begeleiding, autisme en werk. 

De begeleiding van Jados valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Jados heb je een zorgindicatie van de gemeente nodig.
Kinso
Organisatie Kinso B.V.
Adres De Kommert 62, 6419 GE Heerlen
Telefoon 045 - 574 37 08
E-mail info@kinso.nl 
Website www.kinso.nl 

 

Doelgroep:

 • Buitenschoolse opvang voor kinderen in het speciaal onderwijs.
 • Dagbesteding voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking met autisme.

Specifieke expertise:
De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen in het speciaal onderwijs, van 4 jaar tot en met het einde van de schoolleeftijd. Opvang is na schooltijd en gedurende de schoolvakanties. Wij bieden kinderen een pedagogisch verantwoorde opvang volgens de TEACCH (staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”), waarbij aandacht wordt besteed aan zowel groepsproces als aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van het kind.

De dagbesteding is bestemd voor jongeren vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking met autisme, aangeboden volgens de TEACCH. De dagbesteding is afgestemd op de individuele behoeften van een persoon. Dit houdt in dat er een flexibel dagbesteding aanbod is met verschillende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van mensen met autisme.

Overige informatie:
Er is geen wachtlijst.

Koraal
Organisatie Koraal
Adres Hereweg 145, 6373 VH Landgraaf
Telefoon 045 - 533 99 00
E-mail zorgmakelaarszuid-limburg@koraal.nl
Website www.koraalgroep.nl


Doelgroep:
Mensen waarbij een zeer ernstige tot en met licht verstandelijke beperking (van 0-100 jaar) voorop staat, met eventueel bijkomende beperkingen. 

Specifieke expertise:
Autisme, licht verstandelijke beperking (LVB), ernstige meervoudige problematiek (EMB), gedragsproblematiek, onderwijs-zorg klasjes (tot 18 jaar; IZEO), naschoolse dagbehandeling.

Voor onze doelgroep bieden we zowel begeleiding als behandeling: verblijf (kort- en langdurend), ambulant, poli-klinische behandeling. 

Overige informatie:
Koraal, wordt in het Autismenetwerk Zuid-Limburg vertegenwoordigd door Koraal Parkstad.

Locaties Koraal-Zuid:

 • Op de Bies, Landgraaf (terrein plus regio)
 • Maasveld, Maastricht (terrein plus regio)
 • Gastenhof, Urmond (inclusief IZEO, Streewise en Yip)
 • Gastenhof, Simpelveld (inclusief IZEO)

 

Logopedie en Coaching Heuvelland
Organisatie Logopedie en Coaching Heuvelland
Adres Willem Vliegenstraat 23, 6271 DA Gulpen
Telefoon 06 - 36 24 05 52
E-mail info@logopediecoachingheuvelland.nl
Website www.logopediecoachingheuvelland.nl


Doelgroep:
Iedereen.

Specifieke expertise:
Logopedie.

Overige informatie:
Bij LCH worden logopedische behandelingen uitgevoerd om diverse problematieken te behandelen. Denk hierbij aan: eet- en drinkproblematiek, taalproblemen (moeite met de woordvinding), moeite met verstaanbaar spreken, moeite met het voeren van een wederkerig gesprek e.d.. Bij LCH wordt naast de logopedische expertise gebruik gemaakt van de methodiek Geef me de 5!. Eveline Janssens-Camps voert al de onderzoeken en behandelingen zelf uit waardoor zij de behandelingen goed kan aanpassen op iedere individuele persoon. Doordat zij naasten heeft met ASS, is zij bovendien ervaringsdeskundige op dit gebied.

Lotgenotengroep Autisme Limburg
Organisatie Lotgenotengroep Autisme Limburg
Postadres Kasperenstraat 120, 6466 BM Kerkrade
Telefoon 06 - 48 36 89 55
E-mail info@lgal.nl
Website www.lgal.nl


Doelgroep:

Volwassenen met ASS vanaf 18 jaar. 

Specifieke expertise:
Lotgenotencontact

Overige informatie:
We organiseren lotgenotenavonden in Brunssum en Maastricht. Daarnaast organiseren we minimaal een keer per maand een activiteit.

Maad trainen & coachen
Organisatie MAAD trainen & coachen
Adres Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
Telefoon 06 - 57 31 13 39 (Manuel)
  06 - 53 71 25 46 (Daan)
E-mail info@maad-trainingen.nl
Website www.maad-trainingen.nl


Doelgroep:

Zorgprofessionals (MBO - HBO) 

Specifieke expertise:
MAAD trainen & coachen staat voor een unieke aanpak, enorme persoonlijke betrokkenheid en professioneel aanbod op maat. Actief leren door met je team of individueel praktisch aan de slag te gaan op het gebied van veerktacht, weerbaarheid en grensoverschrijdend gedrag. Professionals zelf laten ervaren is ons uitgangspunt.

Overige informatie:
Geen

MEE Zuid-Limburg
Organisatie MEE Zuid-Limburg
Adres Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen
Telefoon 088 - 010 22 22
E-mail info@meezuidlimburg.nl
Website www.meezuidlimburg.nl


Doelgroep:

MEE Zuid-Limburg is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of een kwetsbaarheid. Ook kunnen familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals bij MEE terecht.

Specifieke expertise:
MEE biedt cliëntondersteuning: informatie, advies en/of praktische ondersteuning bij vragen over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, werk, wonen of zorg. Wij bekijken samen met u wat u nodig heeft en hoe dat te realiseren.

MEE is deskundig op het gebied van:

 • verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperkingen
 • niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • autisme
 • psychische beperkingen


Overige informatie:
MEE biedt clientondersteuning binnen de WMO, de jeugdwet, de participatiewet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Mondriaan
Organisatie Mondriaan
Adres locatie Heerlen Kloosterkensweg 14, 6419 PJ Heerlen
Adres locatie Maastricht Oranjeplein 10, 6224 KD Maastricht
Telefoon locatie Heerlen 088 - 506 69 72
Telefoon locatie Maastricht 088 - 506 92 60
E-mail  
Website www.mondriaan.eu


Doelgroep
:
Diagnostiek: volwassenen met een normale begaafdheid waarbij het vermoeden van een autisme spectrum stoornis bestaat.

Behandeling: volwassenen met een normale begaafdheid en ASS

Specifieke expertise:
Mondriaan biedt vanuit de specialistische ggz specifieke diagnostiek gericht op Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). De diagnostiek van een ASS op volwassen leeftijd is complex en vraagt veel tijd. Diagnostiek bestaat o.a. uit een klachtenanamnese, een ontwikkelingsanamnese, een speciële anamnese en op indicatie wordt een neuropsychologisch onderzoek afgenomen. Indien de diagnose ASS wordt gesteld, bieden wij behandeling, zoals psycho educatie, mindfulness of cognitieve therapie. Soms wordt er in de behandeling nauw samengewerkt met een trajectbegeleider of met psychiatrische intensieve thuiszorg.

Overige informatie:
Geen.

N-Joy4kidz
Organisatie N-Joy 4 kidz
Adres Leyenbroekerweg 15, 6132 CA Sittard
Telefoon 06 - 41 00 03 61
E-mail contact@n-joy4kidz.nl
Website www.n-joy4kidz.nl  


Doelgroep:
N-Joy 4 kidz biedt diverse soorten opvang en begeleiding aan voor kinderen en (jong) volwassenen met een licht tot matige psychische en/of verstandelijke beperking, van 4 t/m 30 jaar.

Wij bieden onze diensten aan voor kinderen en ouders uit Midden en Zuid Limburg.

Specifieke expertise:
Door de diverse achtergronden en specialisaties van onze medewerkers, begeleiden wij een brede doelgroep.

Wij bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en groepsbehandeling.

Overige informatie:
Wij werken 1 op 4 waardoor er veel ondersteuning aanwezig is. Tevens is vervoer inclusief.

NVA
Organisatie NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme
Adres Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
Telefoon 030 - 229 98 00 maandag t/m vrijdag 10-14 uur
  045 - 571 52 17 Regio Limburg
E-mail info@autisme.nl
Website www.autisme.nl


Doelgroep:
Mensen met autisme, jong t/m oud, en daarbij betrokken personen, zoals ouders/naasten.

Specifieke expertise:
Met name werk, onderwijs, zorg.

Overige informatie: 
De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Dit doet zij met name door belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact.
Geen kosten.

PE-Fit
Organisatie PE-Fit
Adres Praaglaan 70, 6229 HP Maastricht
Telefoon 06 - 27 97 97 73
E-mail info@pe-fit.nl
Website www.pe-fit.nl 


Doelgroep:
Volwassenen vanaf 18 jaar die leven met autisme.

Specifieke expertise:  

 • Begeleiden van volwassenen (18+) bij het beoefenen van sport.
 • Coaching bij dagelijkse bezigheden volwassenen (18+)
 • Coaching gesprekken met volwassenen (18+)


Overige informatie:
Als ervaringsdeskundige op ambulante basis begeleiden en coachen van mensen die leven met autisme. Dit gebeurd op laagdrempelige basis van  een activiteit in het dagelijks leven en/of een sport. Begeleiden in verschillende levensgebieden zoals werk, vrije tijd, studie en gezondheid. Het uiteindelijke doel is de persoon die leeft met autisme, meer controle te geven over zijn eigen leven. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, ontspanning geven en onbewust optimisme.

De sporten die ik zelf beoefen en waarin ik begeleid of coach, zijn wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen, sportklimmen en roeien. Daarnaast kan ik natuurlijk ook begeleiden in een andere sport naar keuze.

 

PGZ
Organisatie  Zorgvelening PGZ
Adres Beatrixstraat 31a, 6031 BB Nederweert
Telefoon 0495 - 623 99
E-mail clientburo@pgz.nu
Website  www.pgz.nu


Doelgroep:
PGZ is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderenjongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme. PGZ biedt tevens gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan (jong) volwassenen en kinderen met andere psychiatrische problematiek zoals ADHD, stemmings-of angstklachten of als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand.

Specifieke expertise:
Zorgverlening PGZ is al jaren de autisme specialist in de regio Limburg en Noord-Brabant. Wij bieden behandeling, begeleiding en ondersteuning in alle levensfasen en op vele levensgebieden, of het nu gaat om het gezinsleven, school, werk, wonen of vrije tijd. We doen dit al heel lang, met veel hart voor alles wat hierbij komt kijken

Overige informatie:
Voor inwoners van Brunssum, Landgraaf alléén behandeling.
Voor inwoners van Heerlen, Simpelveld en Voerendaal alléén18+ behandeling.

Voor meer informatie, zie www.pgz.nu

Philadelphia
Organisatie Stichting Philadelphia Zorg
Adres Landelijk Wijerstraat 1, 3800 AM Amersfoort
Adres Locatie de Merici Grote Gracht 74, 6211 SZ Maastricht
Adres Steunpunt Emmastaete  Akerstraat Noord 63-05, 6446 XC Brunssum
Telefoon 0800 - 08 30
E-mail clientbureau@philadelphia.nl
Website www.philadelphia.nl


Doelgroep:

 • Mensen met een ( lichte) verstandelijke beperking met ASS
 • Mensen zonder verstandelijke beperking met ASS
 • Deze cliënten hebben verschillende hulpvragen, de begeleiding/ ondersteuning kan verschillen van directe nabijheid tot aan begeleiding op afspraak.


Specifieke expertise:

 • ASS- wijzer
 • Oplossingsgericht werken bij autisme
 • Brainblocks
 • Geef me de 5


Overige informatie:
Geen

Praktijk You Contact
Organisatie Praktijk You Contact
Adres Rijksweg Zuid 102a 6134 AD Sittard
  Dorpstraat 63, 6438 JT Oirsbeek
Telefoon 06 - 41 79 69 68
E-mail info@autismecoaching.nu 
Website www.autismecoaching.nu/ 


Doelgroep:
Jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) ASS
Ouders van een kind met ASS

Specifieke expertise:
Vroegsignalering autisme
Mindfulness en Hartcoherentie voor mensen met ASS

Overige informatie:
Geen

SO/ VSO Catharinaschool
Organisatie (V)SO ZMLK Catharinaschool
Adres Smidserweg 4, 6419 CP Heerlen
Telefoon 045 – 574 14 09
E-mail admini@innovo.nl 
Website www.so-catharina.nl

 

Doelgroep:
De Catharinaschool is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen van onderwijsstichting Innovo. Het kind en zijn hulpvraag en onderwijsbehoefte staan centraal. Onze kinderen moeten zich veilig en op hun gemak voelen en daarom graag naar school komen. Ons streven is om zoveel als mogelijk uit het kind/de leerling te halen. De mogelijkheden optimaal benutten. Eruit halen wat erin zit. Dit is alleen mogelijk als het team goed samenwerkt met ouders en andere betrokkenen. We streven naar optimale ontplooiing en een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Dit alles binnen hun mogelijkheden en met het oog op deelname aan de maatschappij (wonen, werken en vrijetijdsbesteding). We houden dus rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen en onze missie is dan ook: “Samen op weg naar zelf doen waar het kan”.

Specifieke expertise:
Autismespecialisatie en gedragsspecialisatie.

Overige informatie:
Binnen school is de volgende extra ondersteuning in huis: orthopedagoge, autismespecialist, gedragsspecialist, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie.

 

SO/ VSO De Parkschool
Organisatie De Parkschool, Kindante
Adres Onderste Sittarderweg 4, 6141 AZ Limbricht
Telefoon 046 - 451 28 61
E-mail info@deparkschool.nl 
Website www.deparkschool.nl 


Doelgroep:
De Parkschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 18  jaar.
Binnen de Parkschool is circa 1/3 van de leerlingen gediagnostiseerd met een stoornis binnen het Autisme Spectrum of laat kenmerken hiervan zien.

Specifieke expertise:
Door de specifieke ondersteuningsbehoeften te herkennen en erkennen proberen wij als team zo goed mogelijk zorg op maat te bieden aan onze leerlingen.
Wij werken o.a. volgens de Teacch methodiek.
Speciale aandacht gaat uit naar sociaal emotionele ontwikkeling en leren leren.
Binnen school streven wij naar een zo optimaal mogelijke prikkelbalans voor onze leerlingen.
Specifieke expertise aan school verbonden:  orthopedagoge, psycholoog, aandachtfunctionaris autisme, logopediste, ergotherapeute, intern begeleiders.
Vanuit het doelgroepen-arrangement worden wij binnen de groepen ondersteund   door medewerkers van Daelzicht  bij zorg- en gedragsproblematiek.

De missie van de Parkschool is om onze leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan, met een voor hen passende (werk)plek in de samenleving. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses, talenten en mogelijkheden van elke leerling afzonderlijk. Dit alles gebeurt in overleg met leerling en ouders/ verzorgers en samen met keten-partners.

Centraal staat “Leren leren en Leren Leven”.

Overige informatie:
Schoolgids 2021-2022 (www.deparkschool.nl)

www.sensonate.nl : Informatieplatform over Prikkelbalans bij mensen met ASS en een verstandelijke beperking.

https://www.2doc.nl/documentaries/series/2doc/2018/april/scenario-s-voor-een-normaal-leven/html
Een indrukwekkend verhaal over Jonathan (destijds een leerling van de Parkschool) geeft een kijkje binnen de Parkschool.

SO/ VSO De Pyler
Organisatie SO/ VSO De Pyler
Adres Meezenbroekerweg 5, 6412 VK Heerlen
Telefoon 045 - 572 55 19
E-mail info.depyler@innovo.nl
Website www.depyler.nl


Doelgroep:

- De afdeling SO regulier met een specialisatie op het gebied van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een overwegend externaliserende/ oppositionele soms i.c.m. internaliserende problematiek. Hierbij valt te denken aan leerlingen met ADHD, ODD, hechtingsstoornis, trauma of leerlingen met kenmerken hiervan. Vaak gaat dit gepaard met een multiproblem context. Vanuit dat perspectief is er ook veelvuldig sprake van reactief probleemgedrag. Recent is er ook een grote instroom van leerlingen met probleemgedrag en spraaktaalproblematiek.

- De afdeling SO autisme, gespecialiseerd in het bieden van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of kenmerken hiervan. Ook leerlingen met een comorbide problematiek, zoals: autisme en ADHD, leerlingen met een hechtingsproblematiek of leerlingen met een internaliserende problematiek krijgen aangepast onderwijs op de afdeling autisme. Naast de reguliere groepen heeft de SO afdeling ook een praktijkgroep voor leerlingen die vanwege hun beperkte cognitieve mogelijkheden, lage sociaal- emotionele niveau, taal- spraakproblematiek en ontwikkelingsstagnatie een aangepast onderwijs- en ondersteuningsaanbod behoeven.

-De afdeling VSO
VSO De Pyler biedt onderwijs aan leerlingen van 12-20 jaar. Enerzijds wordt er onderwijs geboden aan leerlingen met overwegend externaliserend/oppositioneel gedrag waarbij de aanpak gericht is op gedragsregulatie. Deze leerlingen worden binnen de leerroute Entree geplaatst en hebben als uitstroomprofiel vervolgonderwijs of arbeid. Anderzijds wordt er onderwijs geboden aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of kenmerken hiervan, met mogelijke comorbide problematiek, waarbij de aanpak gericht is op autisme specifieke behoeftes. Deze leerlingen worden binnen de leerroute VMBO BBL E&O of VMBO KBL E&O geplaatst en hebben als uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Daarnaast biedt VSO De Pyler onderwijs-zorgarrangementen aan leerlingen met een (lichte) verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychiatrische problematiek. Deze leerlingen worden binnen de leerroute PRO geplaatst en hebben als uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding.

Specifieke expertise:
De missie van INNOVO luidt: Inspireren om te leren.

In aansluiting op deze missie is SO-VSO de Pyler er voor leerlingen van 4 tot 20 jaar (18 jaar, tenzij) die onze expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen en zich goed te kunnen ontwikkelen. Wij zoeken naar verbindingen tussen de so- en vso-afdeling en werken samen waar dit nodig en/of wenselijk is. Wij hechten echter ook veel waarde aan de eigenheid van de afdelingen en willen leerlingen die doorstromen binnen de school de kans geven om de po-vo overgang te ervaren zoals ook leerlingen in het reguliere onderwijs dit ervaren.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedere leerling de kans moet krijgen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Wij bereiden onze leerlingen daarom voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving en bieden een passend onderwijsprogramma dat is afgestemd op de leefwereld van de leerlingen.

Wij proberen met ons onderwijs zo goed mogelijk aan te sluiten op het vervolgonderwijs. Op zowel de SO- als de VSO-afdeling maken wij ambitieuze keuzes, kijkend naar de mogelijkheden van de leerling. We proberen zowel sociaal- emotioneel als didactisch het hoogst haalbare uit onze leerlingen te halen en hebben aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen. We zetten daarbij in op de toekomstige loopbaan van de leerling.

Voor VSO-leerlingen streven wij naar het behalen van een goede startkwalificatie voor vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Hierbij proberen wij rekening te houden met de vraag vanuit de regionale banenmarkt. Voor die jongeren waarvoor dit beter is, bieden wij een maatwerktraject. Wij vinden het belangrijk samen te werken met het systeem rondom de leerling. Goed gastheerschap zien wij als een belangrijke pijler in het contact met ouders/ verzorgers, leerlingen en ondersteunende professionals. Wij zien onszelf als één van de partners in een groter geheel, we werken daarom nauw samen met onze netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp, waarbij we gebruiken maken van elkaars onderscheiden expertise.

Overige informatie:
Bestuur Innovo

SO/ VSO St. Jan Baptist
Organisatie St. Jan Baptistschool
Adres Schoolstraat 81, 6466HV Kerkrade
Telefoon 045 - 541 12 98 04
E-mail info.rksovsojanbaptist@movare.nl
Website www.janbaptistkerkrade.nl


Doelgroep:

SO/VSO St. Jan Baptist is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Onze school wordt bezocht door leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. 

Specifieke expertise:
Naast de reguliere leerling die tot het ZML-onderwijs behoort, is onze school gespecialiseerd in het inrichten van onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking én autisme. Hieraan wordt volgens de visie van TEACCH vormgegeven.

Overige informatie:
Ons uitgangspunt is het kind. Het allerbelangrijkste voor een kind is zijn welbevinden: welzijn, veiligheid, geborgenheid. Wij geloven in elk kind. Zij moeten opgroeien tot volwassenen die zelfredzaam zijn. Samenwerking, samenhang, verduidelijking en autonomie zien wij als sleutel om groei naar zelfstandigheid te realiseren. Zo kan ook een langzaam groeiende boom de hoogste boom worden (Jelle Jolles). Onze school streeft hierbij, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling, een ononderbroken ontwikkelingsproces na. Wij zijn een kindvriendelijke en veilige school waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. ‘Samen op weg naar zelf doen waar het kan’.

Wij geven vorm aan ons onderwijs langs de volgende kernwaarden:

 • Veiligheid 
 • Enthousiasme 
 • (Zelf)Respect 
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerking
Somnium
Organisatie Stichting Somnium Begeleiding
  Stichting Somnium Zorg
Adres Rijksweg Noord 49a, 6162 AC Geleen
Telefoon
085 - 043 22 70
E-mail Somnium Begeleiding info@somniumbegeleiding.nl
E-mail Somnium Zorg info@somniumzorg.nl
Website www.somniumonline.nl


Doelgroep:

 • autistische stoornis
 • psychische problemen
 • verstandelijke beperking


Specifieke expertise:
Somnium biedt jeugdhulpverlening voor alle leeftijden en persoonlijke begeleiding voor volwassenen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). Dit gebeurt vooral in de thuissituatie, op scholen en in het systeem van de cliënt. Bij deze cliënten worden de dagelijkse taken verzwaard door sociale -, psychische - en/of persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met autisme, prikkelverwerkingsproblematiek, mogelijke opvoedingsproblemen, schoolproblemen, problemen binnen arbeid of dagbesteding, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek en/of een combinatie van deze problemen.

Professionele ondersteuning/jeugdhulp/begeleiding is onmisbaar om verergering van de situatie te voorkomen. Het doel hierbij is samen met de cliënt de zelfstandigheid en het functioneren op alle levensgebieden te vergroten.

Opgroeien, de weg vinden naar volwassenheid, gaat voor iedereen met vallen en opstaan. Maar het lukt niet iedereen helemaal op eigen kracht. Sommige kinderen en (jong)volwassenen en hun ouders/opvoeders hebben daarbij hulp nodig. Somnium helpt hen graag op weg. Met individuele begeleiding, hulp en sturing. Ze kijken daarbij goed naar de cliënt. De uitgangspunten zijn geborgenheid, veiligheid, zelfredzaamheid en vooral het ontdekken en benutten van de eigen kracht van de cliënt.

Overige informatie:
De begeleiding van Somnium is gericht op verandering. Verandering vanuit de eigen kracht en kwaliteiten van de cliënt en gericht op wat de cliënt zelf graag wil bereiken in het leven. Eén van de uitgangspunten is dat ieder mens en elke situatie uniek is. Dat betekent dat bij Somnium iedereen kan rekenen op een eigen aanpak.

In de afgelopen jaren hebben ze de organisatie vanuit een duidelijke visie en met veel bevlogenheid kunnen opbouwen tot een betrokken maatwerkvoorziening waarin ze met een diversiteit aan bouwstenen de hulpverlening kunnen versterken.

Stichting De Spiegel
Organisatie Stichting De Spiegel
Adres Vincent van Goghplein 1a, 6464 CH Kerkrade
Telefoon 045 - 205 49 64
  06 - 12 44 02 75
E-mail stichtingdespiegel@ziggo.nl
Website www.de-spiegel.nl/


Doelgroep:
Mensen met een beperking.

Specifieke expertise:
Gespecialiseerd in autisme.

Overige informatie: 
We begeleiden en geven uitsluitend opvang via een 1 op 1 setting in een aparte ruimte.

Stichting Ouders voor Ouders
Organisatie Stichting Ouders voor Ouders
Adres Pletsstraat 34, 6241 CN Bunde
Telefoon 06 - 55 39 77 82
E-mail stichtingoudersvoorouders@hotmail.com 
Website www.stichtingoudersvoorouders.nl  


Doelgroep:

Ouders van een zorgenkind van 0-18+ , Autisme, ADHD, PDD-NOS, ODD-CD, Syndroom van Down, Psychische stoornissen, Partners met diagnose ASS en heel veel andere varianten; (Groot)ouders van kinderen met een zorgenkind, zorgkleinkinderen.

Specifieke expertise:
Wij zijn Stichting Ouders voor Ouders. Een Stichting die ontstaan is voor en door ouders met een zorgenkind. Ons doel is lotgenoten bij elkaar brengen en het creëren van ontmoetingsplekken waar ouders kunnen netwerken, informatie kunnen verkrijgen, verhalen delen en ervaringsdeskundigen kunnen ontmoeten.

Overige informatie:
- (H)erkenning - Informatie - Steun - Contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen - Ontspanning - Begeleiding - Training. 

Stichting Radar
Organisatie  Stichting Radar
Adres Ravensbos Ravensbos 1a, 6301 PR Valkenburg
Adres de Valk Wethouder Schurgersstraat 3/5, 6301 LZ Valkenburg
Telefoon 088 - 350 50 33
Website  https://www.radar.org/over-radar/locatiezoeker/478946-woonvorm-ravensbos/


Doelgroep:
Mensen met een verstandelijke beperking waarbij autismeproblematiek centraal staat. Daarnaast kan er ook sprake zijn van bijkomende psychiatrische problematiek.Specifieke expertise:
Onze expertise is gericht op autisme middels diverse behandelmethodieken, zoals Brain Blocks, Autisme Centraal Methodiek en psycho educatie. Autisme uit zich bij iedereen anders en dus bieden wel altijd begeleiding op maat die aansluit bij de hulpvraag. We kijken naar de mens als geheel en zijn sterke kanten, leermogelijkheden, dromen  en wensen ten behoeve van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.   Overige informatie:
Radar biedt op het gebied van autisme in het algemeen bij cliënten waar dat nodig is begeleiding en behandeling.  Daarnaast hebben wij twee woonvormen die specifiek gericht zijn op deze doelgroep: woonvorm Ravensbos, landelijk gelegen met 24- uurszorg (17 bewoners) en woonvorm de Valk, in het centrum van Valkenburg  (7 bewoners). Er wordt ook op maat individuele begeleiding geboden. Daarnaast verzorgen wij dagbesteding die gevestigd is in woonvorm Ravensbos. 

Stichting Wilco
Organisatie Stichting Wil Communiceren Limburg (Stichting Wilco)
Adres Doctor Clemens Meulemanstraat 1b, 6418 PC Heerlen
Telefoon 06 - 41 82 65 14
E-mail info@stichtingwilco.nl
Website info@stichtingwilco.nl


Doelgroep:
Onze doelgroep bestaat uit cliënten met Autisme en aanverwante stoornissen, ADHD, hechtingsproblematiek en andere gedrags- en opvoedproblematieken.

Specifieke expertise:
Onze expertise ligt bij cliënten met autisme.

Overige informatie:
Wilco staat voor ”Wil Communiceren”. Omdat onze doelgroep veelal op een andere manier situaties waarneemt en informatie verwerkt, ontstaan er nogal eens communicatieproblemen. Deze misverstanden in de communicatie zijn niet alleen een uitdaging voor de cliënt, maar ook voor zijn of haar omgeving.

Zoals onze naam al zegt is het ons streven dat onze cliënten zich hierin ontwikkelen en daardoor weer plezier zullen beleven aan het “willen communiceren”! Bij Stichting Wilco wordt er gewerkt aan persoonlijke- en groepsleerdoelen, ontspannen door middel van deelname aan leuke activiteiten en logeerweekenden en nog veel meer. Nieuwsgierig geworden? Neem gerust een kijkje op onze website of neem contact met ons op!

Take Your Time-Out
Organisatie Take your time out
Adres Groot Haasdal 25, 6333 AV Schimmert
Telefoon Secretariaat 06 - 39 43 14 78
E-mail info@takeyourtimeout.nl
Website      www.takeyourtimeout.nl     


Doelgroep:

Kind- en jeugdigen tot 18 jaar die door de inzet van vaktherapie, op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om om te gaan met de dingen die het leven soms ingewikkeld maken. Bij Take your time out leer je niet door te zitten en te luisteren, Wij vinden dat je het beste leert door dingen te doen en te ervaren.

Specifieke expertise:
Vaktherapie.

Overige informatie:
Zie onze website.

Xonar
Organisatie XONAR
Adres Maastricht Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht
Adres Heerlen Heerlerbaan 142, 6418 CJ Heerlen
Adres Limbricht Onderste Sittarderweg 2, 6141 AZ Limbricht
Postadres Postbus 5571, 6202 XB Maastricht
Telefoon 043 - 604 55 55
E-mail info@xonar.nl  
Website www.xonar.nl


Doelgroep:

XONAR is een toonaangevende organisatie in Limburg met een grote expertise op het gebied van jeugd- en opvoedhulp, vrouwenopvang en hulpverlening en transculturele hulp. XONAR is er dus voor kwetsbare jeugdigen, gezinnen en vrouwen.

Specifieke expertise:
Wij bieden specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van gedrag, zoals heel erg druk en snel afgeleid zijn, autisme, angststoornissen en 'om het geringste boos of agressief kunnen worden'. Maar ook kunt u denken aan crisisopvang of opvang en hulp voor jeugdigen bij wie een achterstand in hun ontwikkeling is vastgesteld. Ook voor jongeren die enerzijds niet meer thuis willen of kunnen wonen, maar anderzijds nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen hebben wij diverse zorgprogramma's.

Overige informatie:
"De visie van XONAR is dat de problematiek niet los kan worden gezien van de omgeving van het kind of jongere. Iedereen die bij het kind of jongeren en het gezin betrokken is, zetten wij centraal."

XONAR beschikt in totaal over ongeveer dertig locaties in Zuid-Limburg.

Wij hebben drie hoofdlocaties in Maastricht (hoofdkantoor), Heerlen en Limbricht.

Zuyderland GGZ
Organisatie Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg
Adres Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen
Postadres Postbus 5500, 6130 MB, Sittard-Geleen
Telefoon 088 - 459 77 77
E-mail  
Website www.zuyderland.nl/specialismen/ggz


Doelgroep:

Infants, kinderen, jeugdigen, adolescenten en volwassenen (geen verstandelijke beperking)

Specifieke expertise:
Diagnostiek en behandeling bij autisme, vaak gericht op complexe psychiatrische problematiek

Overige informatie:
Geen